1-asis tarptautinis projekto susitikimas

1-asis susitikimas vyko 2022 m. vasario 28-kovo 1 d. Kėdainiuose, Lietuvoje.

Pirmasis TREE projekto susitikimas vyko 2022 m. vasario 28d. – kovo 1d. Kėdainiuose, jį organizavo Kėdainių profesinio rengimo centras. Susitikimo metu buvo detaliai pristatytas projektas: jo tikslas, uždaviniai, veiklos, numatomi rezultatai ir vizija jų įgyvendinimui. Taip pat buvo aptartas veiklų planas ir terminai, ypač TREE projekto pirmojo rezultato – TREE metodinės medžiagos – rengimas.  Kadangi projekte veiklos jau startavę, tai šio susitikimo metu kiekvienos partnerinės institucijos atstovai pasidalino su kitais pradinės veiklos – anketavimo ir rezultatų analizės – įgyvendinimo apžvalga, išryškindamas rezultatus, iššūkius ir tai, kaip juos įveikė. Taip pat buvo aptartas asocijuotų partnerių įtraukimo į projektą klausimas, VšĮ „eMundus“ pasidalino gerąja praktika kaip pritraukti institucijas – naudos gavėjas. 

Partneriai susitarė dėl darbo pasidalijimo įgyvendinant artimiausius rezultatus ir buvo nutarta, kad kiekvienas metodinės medžiagos skyrius bus rengiamas bendradarbiaujant dviem partnerinėm institucijom.

Be to, susitikimo metu partneriams buvo pristatyta „Poveikis+” priemonė, kuri naudojama siekiant nustatyti numatomą projekto poveikį pagrindinėms tikslinėms grupėms ir suinteresuotosioms šalims. Partneriai taip pat aptarė tokias veiklas, kaip rizikos valdymas, viešinimas, kokybė,vertinimas bei rezultatų panaudojimas tiek partnerinėse, tiek asocijuotų partnerių institucijose.

Partneriai turėjo galimybę aplankyti Kėdainių profesinio rengimo centrą ir Kėdainių miestą, kuriame jie turėjo ekskursiją su gidu. Susitikimas praėjo labai produktyviai ir visi išvyko džiaugdamiesi kartu praleistu laiku.

2-asis tarptautinis projekto susitikimas

2-asis susitikimas vyko 2022 m. gegužės-birželio mėn. Burgase, Bulgarijoje.

Antrąjį tarptautinį projekto TREE susitikimą 2022 m. gegužės 31-birželio 1 d. Burgase (Bulgarija) organizavo „Zinev Art Technologies”.

Susitikime projekto partneriai aptarė pirmojo projekto rezultato, t. y. Metodinės medžiagos, užbaigimą. Partneriai susitarė atlikti bendrą iki šiol parengtų skyrių peržiūrą ir, atsižvelgdami į gautus atsiliepimus, juos patobulinti prieš verčiant į savo nacionalines kalbas.

Taip pat, partneriai dalijosi idėjomis apie antrojo projekto rezultato – TREE mokymo kursų – kūrimą. Buvo aptartos temos, kurios sudarys mokymo kursą, praktinės veiklos, kurios bus įtrauktos, ir vertinimo priemonės.

Susitikimas buvo tikrai naudingas, nes jo metu buvo priimtisvarbūs sprendimai ir praleista šiek tiek laiko kartu dirbant prie projekto.

3-iasis tarptautinis projekto susitikimas

3-iasis susitikimas vyko 2023 m. spalio 16-17 d. Kaune, Lietuvoje

 

2023 m. spalio 16-17 d. Lietuvoje įvyko 3-iasis tarptautinis „TREE“ projekto susitikimas, kurį organizavo VšĮ „eMundus“.

Zornitsa Staneva iš Bulgarijos neformaliojo švietimo įstaigos „Zinev Art Technologies“ apžvelgė užbaigtos „TREE“ metodinės medžiagos knygos skyrius, pabrėždama, kad turinys buvo parengtas, išbandytas ir užbaigtas.

Živilė Navikienė iš „S.A.F.E. Projects“ (Nyderlandai) pristatė mokymo programą, teigdama, kad ji parengta, išbandyta ir baigta.

Juri Gerzanitš iš Valgos apskrities profesinio mokymo centro (Estija) pristatė rezultatus, pasiektus per mokymus Estijoje, kuriuose dalyvavo 5 mokytojai ir 187 mokiniai.

Edita Rudminaitė iš VšĮ „eMundus“ pristatė atvirųjų švietimo išteklių sudedamąsias dalis: interaktyvias pamokas, praktines veiklas ir vertinimo priemones. Pastebėta, kad po mokomųjų išteklių testavimo su mokiniais, medžiaga buvo patobulinta – supaprastinti tekstai, ištaisytos gramatinės klaidos, patobulintas elementų išdėstymas, atnaujintos nuorodos. Informacinių technologijų mokytojo atlikto išorinio testavimo metu buvo gauti teigiami atsiliepimai apie medžiagos tikslumą, aktualumą, organizuotumą ir prieinamumą. Tačiau buvo pateikta pasiūlymų dėl medžiagos patobulinimo, pavyzdžiui, pateikti grįžtamąjį ryšį neteisingų atsakymų atveju, sumažinti teksto gausą skaidrėse ir patobulinti skaidrių turinį.

Be to, buvo aptarta TREE“ duomenų bazė, sklaidos priemonės ir naudojimo bei tvarumo planai. Partneriai pristatė projekto informacijos viešinimo renginius, įvardinant labiausiai pasisekusį renginį. Susitikimo metu buvo pabrėžta žymi projekto pažanga, įskaitant užbaigtą skaitmeninę mokomąją medžiagą, teigiamus išorinio testavimo atsiliepimus ir vykdomas sklaidos strategijas, taip pat aptartos tobulintinos sritys, siekiant pagerinti profesinio mokymo studentų ir pedagogų mokymosi patirtį.

Skip to content