Personalo mokymai (tarptautinės mokymosi veiklos)

Trumpalaikiai bendri personalo mokymai (angl.  short-term joint staff training event) vyko 2022 m. spalio 10-14 dienomis, Nyderlanduose.

Mokymų metu tiek partnerių organizacijos dalyviai, tiek projekto rezultatų kokybės gerinimas turėjo nemažą teigiamą poveikį: pagerėjo partnerių žinios ir kompetencijos projekto teminėse srityse. Tai taip pat mokymų metu užmegztas glaudesnis bendradarbiavimas tarp mokytojų, švietimo ir darnaus vystymosi srities ekspertų, esant galimybėms ir sąlygoms diskutuoti, bendrauti ir suprasti vieniems kitų požiūrį.

Mokymų turinys bei praktikos taip pat prisidėjo prie kvalifikacijos kėlimo ir partnerių institucijų darbuotojai tapo „instruktorių treneriais“ įgiję įgūdžių, reikalingų mokytojų rengimui, kuris numatomas tolimesniame projekto etape. Kitas žingsnis projekte, tai „TREE“ projekto mokymo programos bei metodinės medžiagos pilotinis bandymas partnerių ir asocijuotų partnerių profesinio mokymo mokyklose.

Mokymus organizavo: S.A.F.E. Projektai

Internetinė svetainė: projectsforyou.eu

Skip to content