Обучение за обучители

Събитието за краткосрочно съвместно обучение на персонала се проведе на 10 – 14 октомври 2022 г. в Нидерландия.

Седмицата на обучение се отрази особено добре на участниците в партньорската организация и на качеството на резултатите от проекта: повишени знания и компетенции на партньорите по тематичните области на проекта. Също така ще позволи установяването на по-силно сътрудничество между учители, експерти в областта на образованието и устойчивото развитие, като им предостави възможност да разбират гледната точка на другия.

Обучителното събитие също подкрепи всички партньори да станат добри „обучители на обучители“ и да придобият уменията, необходими за обучение на учители за следващата фаза на проекта, която ще бъде

тестване на програмата за обучение TREE в партньорски и асоциирани партньорски училища за ПОО.

Skip to content