Планирани са 4 транснационални срещи на партньори, които ще се проведат в Литва, Естония и България, разпределени в период от 24 месеца.

1-ва транснационална среща по проекта

Началната среща се проведе в Кедайняй, Литва на 28 февруари – 1 март 2022 г.

Стартовата среща на проекта TREE беше организирана от Kedainiai Vocational Educational Training Center в Кедайняй, Литва, на 28 февруари и 1 март 2022 г.

По време на срещата партньорите обсъдиха развитието на първия резултат от проекта, методическия материал TREE. Всъщност всеки партньор сподели с останалите общ преглед на състоянието на изпълнението на дейностите, подчертавайки резултатите, предизвикателствата и как са ги преодолели.

Партньорите се договориха за разпределение на работата, според което двама партньори ще отговарят за разработването на всяка глава от методическия материал.

Освен това срещата беше повод да се представи на партньорите инструментът Impact+, който се използва за определяне на очакваното въздействие на проекта върху основните целеви групи и заинтересовани страни. Партньорите обсъдиха и напречни дейности като управление на риска, разпространение, качество и оценка и използване.

Партньорите имаха шанса да посетят училището и град Кедайняй по време на обиколка с екскурзовод, наслаждавайки се на времето, прекарано заедно.

2-ра транснационална среща по проекта

Втората среща се проведе в Бургас, България през май-юни 2022 г.

Втората транснационална среща на нашия проект TREE беше организирана от Zinev Art Technologies на 31 май и 1 юни 2022 г. в Бургас, България.

Срещата беше повод партньорите по проекта да обсъдят финализирането на първия резултат от проекта, а именно Методическия материал. Партньорите се съгласиха да извършат партньорска проверка на разработените досега глави и да ги подобрят в съответствие с получената обратна връзка, преди да ги преведат на техните национални езици.

Освен това партньорите споделят идеи за развитието на втория резултат от проекта, обучителния курс TREE. Те обсъждат темите, които ще бъдат разгледани, практическите дейности, които ще бъдат включени, и инструментите за оценка.

Срещата беше наистина ползотворна, тъй като беше повод да се вземат важни решения и да прекараме известно време заедно в работа по проекта.

3-та транснационална среща по проекта

Третата среща се проведе във Валга, Естония през декември 2022 г.

4-та транснационална среща по проекта

Четвъртата среща ще се проведе в Каунас, Литва през септември 2023 г.

Skip to content