Координираща институция

Публична институция „eMundus” (Литва)

eMundus е създадена през 2009 г. за осъществяване на неформални образователни дейности и използване и адаптиране на информационни и комуникационни технологии в различни сфери, особено в областта на образованието. Мисията на eMundus е активно да популяризира обществото на знанието, като същевременно създава и развива услуги, свързани главно с ИКТ, иновации, както и културни аспекти, здравословен начин на живот, зелени дейности и практическото им адаптиране в образованието и обществените дейности, като се стреми да гарантира качеството на сътрудничество и единство между различни поколения и различни социални групи. Специалистите на eMundus работят върху създаването на информационни системи, които се използват или адаптират към образователни среди, създадените системи се използват в университети, детски градини, професионални училища, средни училища, както и в международни образователни институции, създадените портали се използват на национално и европейско ниво .

emundus.eu

Лице за контакт: Vida Drąsutė
info@emundus.lt

Информация за партньорските институции по проекта

Kedainiai Vocational Educational Training Centre (Литва)

Центърът за професионално образование в Кедайняй (наричан по-долу „Kedainiai VETC“) е публична институция за професионално образование и обучение, действаща в община Кедайняй. Мисията на Центъра е да предоставя първоначално и продължаващо професионално образование и обучение, професионално образование и обучение с програмата за средно образование, основни образователни услуги, както и неформално професионално обучение и образователни програми.

prc.kedainiai.lm.lt

Лице за контакт: Aurima Bajorūnienė
a.bajoruniene@prc.kedainiai.lm.lt

S.A.F.E. Projects (Нидерландия)

Организацията S.A.F.E. (Устойчиво отношение към околната среда) Projects е социално предприятие, което се фокусира върху обучения на възрастни, младежи и общности. Дейности на малки предприятия, базирани на консултантска, изследователска и експертна дейност в европейските образователни системи. Ние работим с жени мигранти, жени, които се нуждаят от насърчение, младежи, устойчивост в широк смисъл, теми за гражданска ангажираност. S.A.F.E. проектите се свързват с местен, национален и международен контекст и се ангажират да стимулират развитието и промяната в образователната, културната, икономическата и екологичната сфера чрез създаване и използване на иновативни инструменти и методи, базирани на устойчивост.

projectsforyou.eu

Лице за контакт: Živilė Navikienė

safeprojectsforyou@gmail.com

Zinev Art Technologies (България)

Зинев Арт Технолоджис ООД е компания, разработваща, изпълняваща и управляваща европейски проекти и предоставяща консултации в сферата на културата, изкуството, интернет базирани дейности и образование, ПОО, електронно обучение и развитие на училищното образование, както и регионалното развитие. Екипът на ZAT има дългогодишен опит в реализирането на успешни европроекти по програмите Сократ, eLearning и Lifelong Learning. ZAT също така предоставя на училищните администрации, МСП, НПО и местните власти услуги и обучения за разработване/изпълнение на проекти на ЕС и регионално развитие.

zatbg.org

Лице за контакт: Zornitsa Staneva

zornitsastaneva@gmail.com

Професионална гимназия Асен Златаров (България)

Професионална гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров” (ПГАЗ) е най-голямото средно училище в област Видин. Годишно в училището се обучават средно около 400 ученици в областта на икономиката, туризма и електрониката. Има около 40 учители и 10 души административен персонал. Освен професионалната подготовка на учениците те придобиват и средно образование. Гимназията активно работи по различни проекти, които целят подобряване на качеството и резултатите от обучението, повишаване на професионалните умения на ученици и учители, придобиване на ключови компетентности, създаване на съвременна и адекватна учебна среда.

pgaz.org

Лице за контакт: Nesenka Dimitrova

ndimitrova@pgaz.org

Център за професионално обучение на окръг Валга (Естония)

Центърът за професионално обучение на окръг Валга е единственото професионално училище в окръга, чиято основна дейност е организиране на професионално обучение във всички форми и видове обучение; организиране на обучение и преквалификация на възрастни; организация на професионални консултации за ученици и възрастни от окръга. Списъкът на учебните групи в програмата: Търговия; Битови услуги; Настаняване и Кетъринг; Транспортни услуги и логистика; Моторни превозни средства; Дървообработка; Строителство; Грижа за деца и социална работа. Училището си сътрудничи с компании и университети в региона, което помага на нашите ученици да получат опит от първа ръка за това, което пазарът на труда ще изисква от тях.

vkok.ee

Contact person: Juri Gerzanitš

juri.gerzanits@vkok.ee

Skip to content