Програма за обучение>>

Целта на този проект е да се разработи курс за обучение по КИ и устойчивост за студенти от ПОО, като се определят инструменти, учебни материали, модули на курса и практически дейности, които да се извършват в клас или в ежедневието на учениците.

Партньорите ще създадат програма за обучение, разделена на две „макросекции“. Първият ще предостави общ преглед на темите, свързани с устойчивостта и КИ, докато вторият раздел ще включва по-подробна информация за това как устойчивостта и зеленият преход засягат секторите на пластмаси, дърво и селскостопански храни. Първата част от програмата за обучение ще има за цел да повиши екологичното съзнание на учениците от ПОО и да насърчи възприемането на „зелени навици“. От друга страна, втората част от програмата ще се занимава с предоставянето на конкретни знания и „зелени умения“ за пазара на труда.

Обучителният курс ще предостави на учителите от училищата за професионално обучение учебни материали и методи, готови за използване в часовете им и за включване в редовната им училищна дейност.

Програма за обучение

Целта на този проект е да се разработи курс за обучение по КИ и устойчивост за студенти от ПОО, като се определят инструменти, учебни материали, модули на курса и практически дейности, които да се извършват в клас или в ежедневието на учениците.

Партньорите ще създадат програма за обучение, разделена на две „макросекции“. Първият ще предостави общ преглед на темите, свързани с устойчивостта и КИ, докато вторият раздел ще включва по-подробна информация за това как устойчивостта и зеленият преход засягат секторите на пластмаси, дърво и селскостопански храни. Първата част от програмата за обучение ще има за цел да повиши екологичното съзнание на учениците от ПОО и да насърчи възприемането на „зелени навици“. От друга страна, втората част от програмата ще се занимава с предоставянето на конкретни знания и „зелени умения“ за пазара на труда.

Обучителният курс ще предостави на учителите от училищата за професионално обучение учебни материали и методи, готови за използване в часовете им и за включване в редовната им училищна дейност.

Тъй като се предоставя онлайн, курсът ще бъде лесно интегриран в програмата за обучение на училищата също по време на периоди на дистанционно обучение, които станаха много чести поради пандемията Covid-19. Курсът се основава на методологията на „микрообучението“ и ще се състои от кратки уроци/порции информация (15-20 минути), които могат да се преподават от учители и да се усвояват от учениците по всяко време.

Онлайн платформата на курса по кръгова икономика и устойчивост>>

След като курсът на обучение бъде финализиран, той ще бъде дигитализиран и прехвърлен в онлайн платформата. Платформата ще бъде свободно достъпна и за професионални училища, които не са участвали пряко в проекта, но искат да възприемат методологията и съдържанието му.

Платформата ще съдържа кратки лекции за КИ и устойчивост, както в текстова, така и във видео форма, както и описание на практическите дейности и полезни съвети и предложения за работата по проекта. Част от платформата ще бъде посветена и на създаването на мрежа от връзки между устойчиви компании и експерти в сектора на КИ и устойчивостта, професионални училища и студенти.

Резултатите, разработени в нашия проект, се считат за  материални резултати и разработени материали, свързани с проекта.

Резултатът съдържа елемента на иновация, допринася за общата цел на проекта, показва потенциално въздействие в рамките на организациите (главно професионално образование и обучение, зелени компании, НПО, които си сътрудничат с образователни институции) и доколкото е възможно в други сектори (средно образование, възрастни образование, висше образование) и различни нива (местно, национално, международно), за да се използва и разпространи сред по-широка общественост.

Резултатите са значителни по качество и количество за предоставената безвъзмездна помощ от Европейската комисия. Всички резултати, разработени в рамките на проекта, са със свободен достъп за обществеността и имат образователна цел.

Skip to content