Методологически материал >>

Целта на този резултат е да се дефинират ефективно съдържанието и структурата на курса по отношение на кръговата икономика и устойчивостта чрез изследвания и прегледи на литература, извършени от всеки партньор.

Всеки партньор включи най-малко 5 устойчиви предприятия, като им изпрати въпросници, за да разбере кои зелени умения и компетенции са подходящи за тях и следва да бъдат преподавани в курс за ПОО.

По този начин методическите материали взеха под внимание нуждите и приоритетите на всяка страна партньор по отношение на кръговата икономика и устойчивостта, уменията и знанията, търсени от бизнеса, добрите практики, които вече се използват при преподаването на тези теми на учениците, както и нуждите на училищата за професионално обучение.

 

Програма за обучение

Целта на този резултат е да се разработи курс за обучение по кръгова икономика (CE) и устойчивост за ученици от ПОО, като се определят инструменти, учебни материали, модули на курса и практически дейности, които да се извършват в клас или в ежедневието на учениците.
Партньорите създадоха програма за обучение, разделена на две „макросекции“. Първата предоставя общ преглед на темите, свързани с устойчивостта и CE, докато втората секция включва по-подробна информация за това как устойчивостта и зеленият преход засягат сектори пластмаса, дърво и селско стопанство и храни.
Първата част от програмата за обучение има за цел да повиши екологичното съзнание на учениците от ПОО и да насърчи възприемането на „зелени навици“. Втората част от програмата се занимава с предаването на конкретни знания и „зелени умения“, необходими за пазара на труда.
Обучителният курс предоставя на учителите от училищата за професионално обучение учебни материали и методи, готови за използване в часовете им и за включване в редовната им училищна дейност.

Тъй като се предоставя онлайн, курсът може лесно да бъде интегриран в училищната програма за обучение също по време на периоди на дистанционно обучение, които станаха много чести поради пандемията Covid-19. Курсът се основава на методологията на „микрообучението“ и се състои от кратки интерактивни уроци/порции информация (15-20 минути), които могат да се преподават от учители и да се усвояват от учениците по всяко време.
Втората партньорска среща по проекта се състоя в Бургас, България през юли 2022г.

Онлайн платформата на курса по кръгова икономика и устойчивост>>

Платформата е свободно достъпна.

Платформата съдържа кратки уроци за кръгова икономика и устойчивост, както в слайдшоу, така и под формата на интерактивни слайдове, описание на практическите дейности и полезни съвети, предложения за работата по проекти.

Платформа за курсове за обучение

Обща част: Кръгова икономика; Образование за устойчиво развитие (ESD), Устойчивост >>

Пластмаса >>

Агрохрани >>

Дърво >>

Въпросник >>

Практически дейности>>

Част от платформата представя база данни с компании, неправителствени организации и образователни институции, които са възприели кръговата икономика и практики за устойчиво развитие в своята дейност.

Тук можете да намерите описания на организации от Литва, България, Холандия, Естония >>, с подробности относно какви процеси на кръгово и устойчиво развитие, принципи на кръгова икономика, иновационни организации прилагат в своите дейности.

Събития >> и дейности, които организацията организира/извършва, свързани с кръгова икономика или устойчиво развитие.

Резултатите, разработени в нашия проект, се считат за  материални резултати и разработени материали, свързани с проекта.

Резултатът съдържа елемента на иновация, допринася за общата цел на проекта, показва потенциално въздействие в рамките на организациите (главно професионално образование и обучение, зелени компании, НПО, които си сътрудничат с образователни институции) и доколкото е възможно в други сектори (средно образование, възрастни образование, висше образование) и различни нива (местно, национално, международно), за да се използва и разпространи сред по-широка общественост.

Резултатите са значителни по качество и количество за предоставената безвъзмездна помощ от Европейската комисия. Всички резултати, разработени в рамките на проекта, са със свободен достъп за обществеността и имат образователна цел.

Skip to content