Metoodiline materjal (e-book) >>

Selle materjali eesmärk on tõhusalt määratleda ringmajandust(RM) ja jätkusuutlikkust käsitleva kursuse sisu ja struktuur iga partneri uuringute ja kirjanduse ülevaadete kaudu.

Iga partner oli kaasanud vähemalt 5 jätkusuutlikku ettevõtet, kes saatsid neile küsimustikud, et teada saada, millised keskkonnasäästlikud oskused ja pädevused on nende jaoks asjakohased ning mida tuleks õpetada kutsehariduse ja -õppe kursusel.

Sel viisil võeti metoodilistes materjalides arvesse iga partnerriigi vajadusi ja prioriteete seoses RM ja jätkusuutlikkusega, ettevõtete otsitavaid oskusi ja teadmisi, nende teemade õpilastele õpetamisel juba kasutatud häid tavasid ning kutseharidus- ja -koolituskoolide vajadusi.

Koolitusprogramm

Koolitusprogrammi eesmärk on töötada välja Ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse alane koolituskursus kutseharidus- ja -koolitusasutuste õpilastele, määratledes vahendid, õppematerjalid, kursusemoodulid ja praktilised tegevused, mida klassis või õpilaste igapäevaelus läbi viia.

Partnerid koostasid koolitusprogrammi, mis on jagatud kahte suurte ossa. Esimene osa annab üldise ülevaate kestlikkuse ja Ringmajanduse teemadest ning teine osa sisaldab üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas kestlikkus ja rohepööre mõjutavad plasti-, puidu- ja põllumajandusliku toidutööstuse sektorit.

Koolitusprogrammi esimese osa peamine eesmärk on tõsta kutseharidus- ja -koolitusasutuste õpilaste keskkonnateadlikkust ja edendada roheliste harjumuste omaksvõtmist. Programmi teine osa käsitleb nende varustamist konkreetsete teadmiste ja “roheliste oskustega” tööturu jaoks.

Koolituskursus annab kutsekoolide õpetajatele õppematerjalid ja -meetodid, mis on valmis nende tundides kasutamiseks ja nende kaasamiseks kooli tavapärasesse tegevusse.

Kuna kursust pakutakse veebis, saab seda hõlpsasti integreerida koolide koolitusprogrammi ka kaugõppeperioodidel, mis on Covid-19 pandeemia tõttu muutunud väga sagedaseks. Kursus põhineb “mikroõppe” metoodikal ja koosneb lühikestest interaktiivsetest õppetundidest/infokildudest (15-20 min), mida õpetajad saavad õpetada ja mida õpilased saavad igal ajal omaks võtta.

Ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse õppetundide veebiplatvorm

Platvormile pääseb vabalt juurde.

Platvorm sisaldab lühikesi õppetunde CE ja jätkusuutlikkuse kohta nii slaidiseansi kui ka interaktiivsete slaidide kujul, praktiliste tegevuste kirjeldust ja kasulikke näpunäiteid, soovitusi projektitööks.

Koolituskursuse platvorm:

Üldosa: ringmajandus; Säästvat arengut toetav haridus (ESD), jätkusuutlikkus >>

Plastik >>

Põllumajandusliku toidutööstuse >>

Puidutööstus >>

Küsimustik >>

Praktilised tegevused >>

 

Osa platvormist on andmebaas ettevõtetest, valitsusvälistest organisatsioonidest ja haridusasutustest, kes võtavad oma tegevuses kasutusele CE ja jätkusuutliku arengu tavad.

Siit leiad organisatsioonid Leedus, Bulgaarias, Hollandis, Eestis , rõhutades, milliseid ring- ja säästva arengu protsesse >>, ringmajanduse põhimõtteid, inovations organisatsiooni oma tegevuses rakendatakse.

Ringmajanduse >> või säästva arenguga seotud üritused ja tegevused, mida organisatsioon korraldab/ellu viib.

Skip to content