Methodological material (e-book) >>

The aim of this result is to effectively define the contents and the structure of the course regarding circular economy and sustainability, through research and literature reviews carried out by each partner.

Each partner had involved at least 5 sustainable enterprises sending them questionnaires, in order to find out which green skills and competences are relevant for them and should be taught in a VET course.

In this way the methodological materials took into consideration the needs and priorities of each partner country in terms of CE and sustainability, the skills and knowledge sought by businesses, the good practices already used in teaching these topics to students, and the needs of VET schools.

Koolitusprogramm

Selle tulemuse eesmärk on töötada välja CE ja jätkusuutlikkuse alane koolituskursus kutseharidus- ja -koolitusasutuste õpilastele, määratledes vahendid, õppematerjalid, kursusemoodulid ja praktilised tegevused, mida klassis või õpilaste igapäevaelus läbi viia.

Partnerid koostavad koolitusprogrammi, mis on jagatud kahte makroossa. Esimene osa annab üldise ülevaate kestlikkuse ja Kesk-Euroopa teemadest ning teine osa sisaldab üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas kestlikkus ja rohepööre mõjutavad plasti-, puidu- ja põllumajandusliku toidutööstuse sektorit. Koolitusprogrammi esimese osa peamine eesmärk on tõsta kutseharidus- ja -koolitusasutuste õpilaste keskkonnateadlikkust ja edendada roheliste harjumuste omaksvõtmist. Teisest küljest on programmi teine osa seotud konkreetsete teadmiste ja “roheliste oskuste” lisamisega tööturule.

Koolituskursusega antakse kutsekoolide õpetajatele õppematerjalid ja -meetodid, mis on valmis nende tundides kasutamiseks ja kaasamiseks nende tavapärasesse koolitegevusse.

Veebis pakutavat kursust saab hõlpsasti integreerida koolide koolitusprogrammi ka kaugõppeperioodidel, mis on Covid-19 pandeemia tõttu muutunud väga sagedaseks. Kursus põhineb “mikroõppe” metoodikal ja koosneb lühikestest õppetundidest/infokildudest (15-20 min), mida õpetajad saavad õpetada ja mida õpilased saavad igal ajal omaks võtta.

Ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse kursuse veebiplatvorm

Platvormile pääseb vabalt juurde.

Platvorm sisaldab lühiloenguid EK ja jätkusuutlikkuse kohta nii slaidiseansi kui ka interaktiivsete slaidide kujul ning praktiliste tegevuste kirjeldust ning kasulikke näpunäiteid ja ettepanekuid projektitööks.

Koolitus:

General part: Circular Economy; Education for Sustainable development (ESD), Sustainability >>

Plastic >>

Agrifood >>

Wood >>

Questionaire >>

Practical activities: general >>

Practival activities: plastic >>

Practical activities: agrifood >>

Practical activities: wood >>

 

Part of the platform is the database of companies, NGO’s and educational institutions, that adopt CE ans sustainable develompment practices in their activities.

Here you can find organizations in Lithuania, Bulgaria, the Netherlands descriptions >>, emphasizing what circular and sustainable develompent processes, circular economy principles, inovations organization applies in their activities.

Events >> and activities that organization are organizing/implementing, related to circular economy or sustainable development

Skip to content