Metodinė medžiaga (e. knyga) >>

Metodinė medžiaga yra pirmasis projekto „Mikro ir projektinio mokymo metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms “ (TREE projektas) rezultatas.

Šioje knygoje knyga siekiame  pateikiama išsami apžvalga apie Europos ir nacionaliniu lygmeniu TREE projekto partnerių šalyse (Lietuva, Bulgarija, Nyderlandai,  įgyvendinamus žiedinės ekonomikos (ŽE) ir tvarumo veiksmus, ekologiško gyvenimo įgūdžius ir jų poveikį ekonomikai, taip pat apie švietimą darniam vystymuisi (ŠDV) ir jo skatinimą.

 

Mokymo programa

Projekte siekiama parengti mokymo kursą apie  žiedinę ekonomiką ir tvarumą, skirtą profesinio mokymo institucijų mokiniams, pasiūlant priemones, mokymo medžiagą, kursų modulius ir praktines veiklas, kurios būtų vykdomos klasėje, o taip pat pritaikomos kasdieniniame gyvenime.

Partneriai parengs mokymo programą, kurią sudarys dvi „makro dalys“. Pirmoje bus pateiktos bendros temos, susijusios su tvarumu ir žiedine ekonomika, ir jų apžvalga, o antroje dalyje pateikta išsamesnė informacija apie tai, kaip tvarumas ir  žalioji transformacija arba dar vadinamas žaliasis perėjimas (nuo linijinės ekonomikos prie žiedinės) veikia plastiko, medienos ir žemės ūkio maisto sektorius. Pirmoji mokymo programos dalis daugiausiai bus skirta profesinio mokymo mokinių ekologinio sąmoningumo ugdymui ir „žaliųjų įpročių“ vystymui. Antroji programos dalis bus susijusi su konkrečių žinių ir „žaliųjų įgūdžių“ įkvėpimu ir pasirengimu darbo rinkai.

Mokymo kursai pasiūlys profesijos mokyklų mokytojams mokymo medžiagą ir metodus, paruoštus naudoti pamokose ir kurie galės būti įtraukti į įprastą mokyklos veiklą.

Kursas bus el. erdvėje ir bus lengvai integruojamas į mokyklų mokymo programą. Kursas grindžiamas „mikro mokymosi“ metodika ir susideda iš trumpų pamokų/informacijos gabalėlių (15-20 min.), kurias lengvai galės į savo pamokas integruoti mokytojai ir įsisavinti besimokantieji.

 

Žiedinės ekonomikos ir tvarumo pamokų internetinė platforma >>

Sukūrus mokymo programą ir pagal ją mokymo kursą, jis bus suskaitmenintas ir perkeltas į internetinę platformą. Platforma taip pat galės laisvai naudotis ir profesijos mokyklos, kurios tiesiogiai nedalyvavo projekte, bei kitos institucijos ir pavieniai dalyviai, kurie nori atnaujinti žinias, pritaikyti naują metodiką ir turinį savo darbe.

Platformoje bus trumpos paskaitos apie  žiedinę ekonomiką ir tvarumą tiek tekstiniu formatu, tiek vaizdo įrašais, praktinės veiklos aprašymas ir naudingi patarimai bei pasiūlymai projektiniam darbui. Dalis platformos taip pat bus skirta bendravimui tarp tvarių įmonių ir žiedinės ekonomikos bei tvarumo sektoriaus ekspertų, profesinių mokyklų dalyvių.

 

Mūsų projekto rezultatai laikomi apčiuopiamais kartu su parengta medžiaga, susijusia su projektu.

Rezultatai turi naujovių elementą, kuris prisideda prie bendro projekto tikslo, parodo galimą poveikį organizacijose (daugiausia profesinio mokymo, žaliųjų įmonių, nevyriausybinių organizacijų, kurios bendradarbiauja su švietimo įstaigomis) ir kiek įmanoma kituose sektoriuose (vidurinis išsilavinimas, aukštasis išsilavinimas) įvairiais lygiais (vietiniu, nacionaliniu, tarptautiniu), siekiant išnaudoti ir skleisti platesnei visuomenei.

Suteiktos Europos Komisijos dotacijos rezultatai yra reikšmingi kokybės ir kiekybės atžvilgiu. Visi projekto metu sukurti rezultatai yra nemokami, kurie skleidžia edukacinį tikslą.

Skip to content