Projekto tikslas

Didinti mokinių, baigusių profesinio mokymo programas įsidarbinimo galimybes, pereiti prie tvaresnės ir žiedinės ekonomikos ir informuoti tikslines grupes apie aplinkosaugos problemas bei teikti joms įgūdžių ir žinių, susijusių su šiomis temomis.

Uždaviniai

 • Integruoti žiedinės ekonomikos mokymą ir tvarumą į profesinio mokymo mokyklų mokymo programas ir dėstomus dalykus; 
 • Sukurti glaudesnį ryšį tarp profesinio mokymo įstaigų ir įmonių, kurios taiko tvarią praktiką; 
 • Didinti profesinio mokymo mokyklų patrauklumą didinant profesinio mokymo centrų mokinių įsidarbinimo galimybes; 
 • Skatinti ekologiškos praktikos pritaikymą mokinių kasdieniame gyvenime; 
 • Remti ir skatinti perėjimą nuo linijinės ekonomikos prie žiedinės ekonomikos.

Rezultatai

 1. Metodinė medžiaga (elektroninė knyga) 
 2. Mokymo programa 
 3. Žiedinės ekonomikos ir tvarumo kursų internetinė platforma

POVEIKIS

 • Profesijos mokinių ir profesijos mokytojų pagerintos žinios ir supratimas apie ekologiją ir žiedinę ekonomiką  
 • Bendradarbiavimas tarp profesinio mokymo įstaigų ir verslo įmonių
 • Profesinio mokymo įstaigų mokymo programų stiprinimas skiriant daugiau dėmesio su ekologija ir žiedine ekonomika susijusioms temoms ir praktikoms
 • Didesnis į projektą įsitraukusių tikslinių grupių ekologiškų įpročių įsisavinimas

PROJEKTO INFORMACIJA

Erasmus+ programos KA220 bendradarbiavimo partnerystė profesiniame mokyme 

Projekto laikotarpis: 2021-12-01 – 2023-11-30

Projekto Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724

 

Skip to content