Mikro ir projektinio mokymo metodais  grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms (TREE)

Mikro ir projektinio mokymo metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms (TREE)

Tikslinės grupės: Profesinio rengimo institucijų mokiniai ir mokytojai

Suinteresuotosios šalys: profesinio mokymo įstaigos, profesinio rengimo mokytojai, aplinkosaugos ir švietimo sektorių NVO, žaliosios ir žiedinės įmonės

Skip to content