Mokytojų mokymai Lietuvoje

Internetiniuose mokymuose dalyvavo pedagogai,  besidomintys žiedinės ekonomikos ir darnaus vystymosi bei tvarumo temomis bei šių temų integravimu į mokymą, ypač profesinio rengimo srityje. 3-jų dienų mokymuose „Žiedinės ekonomikos koncepcija, ekologinio sąmoningumo ir tvaraus vystymosi temų integravimas į mokymo turinį”, vykusiuose sausio 16-18d. dalyvavo virš 180 dalyvių.
Mokymai, kurie apėmė ne tik teorinę dalį bei pranešėjų patirties pasidalinimą, taip pat įtraukė ir į praktines veiklas, medžiagos analizę. Dėkojame visiems dalyviams, kurie skyrė laiko tiek pasiūlytų interaktyvių pamokų testavimui, tiek grįžtamajam ryšiui, kurio dėka „TREE” projekto komanda tobulina mokymo(si) medžiagą.

Pranešimai
Skip to content