Koordinuojanti institucija

Viešoji įstaiga „eMundus” (Lietuva)

„eMundus” įsteigta 2009 m., siekiant įgyvendinti veiklą neformalaus švietimo srityje, susijusią su informacinių ir ryšių technologijų naudojimu ir pritaikymu. „eMundus” misija – aktyviai skatinti žinias visuomenėje, kuriant ir plėtojant paslaugas, daugiausia susijusias su IRT, inovacijomis, taip pat kultūriniais aspektais, sveika gyvensena, ekologiška veikla ir praktiniu jos pritaikymu švietime bei bendruomenės veikloje, siekiant užtikrinti kokybišką skirtingų kartų ir skirtingų socialinių grupių bendradarbiavimą ir vienybę.

eMundus specialistai kuria informacines sistemas, kurios yra pritaikytos švietimo aplinkai, sukurtos sistemos naudojamos universitetuose, profesinio rengimo mokyklose, vidurinėse mokyklose, vaikų darželiuose, taip pat tarptautinėse švietimo institucijose, sukurti portalai naudojami nacionaliniu ir Europos lygiu projektinėje veikloje.

emundus.eu

Kontaktinis asmuo: Vida Drąsutė
info@emundus.lt

Informacija apie Projekto partnerių institucijas

Kėdainių profesinio mokymo centras (Lietuva)

Kėdainių profesinio rengimo centras (dar žinomas kaip Kėdainių PRC) yra viešoji profesinio rengimo įstaiga veikianti Kėdainių rajono savivaldybėje. Šio centro tikslas yra teikti pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, profesinio mokymo su vidurinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo paslaugas bei neformaliojo profesinio mokymo ir švietimo programas.

prc.kedainiai.lm.lt

Kontaktinis asmuo: Aurima Bajorūnienė
a.bajoruniene@prc.kedainiai.lm.lt

S.A.F.E. projektai (Nyderlandai)

Organizacija „S.A.F.E.” (Tvarus požiūris į aplinką) projektai yra socialinė įmonė, kuri koncentruojasi ties suaugusiųjų, jaunimo ir bendruomenių mokymus. Mažosios įmonės veikla grindžiama konsultacine, mokslinių tyrimų ir ekspertine veikla Europos švietimo sistemose. Įmonė dirba su moterimis migrantėmis, moterimis, kurioms reikia padrąsinimo, jaunimu, tvarumo, pilietinio įsipareigojimo temomis. S.A.F.E projektai siejasi su vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu kontekstu ir siekia skatinti vystymąsi ir pokyčius švietimo, kultūros, ekonomikos ir ekologijos srityse, kuriant ir naudojant novatoriškas priemones ir metodus, pagrįstus tvarumu.

 

projectsforyou.eu

Kontaktinis asmuo: Živilė Navikienė

safeprojectsforyou@gmail.com

Zinev meno technologijos (Bulgarija)

Zinev meno technologijos UAB. Yra įmonė, kurianti, įgyvendinanti ir valdanti Europos projektus, teikianti konsultacijas kultūros, meno, internetinės veiklos ir švietimo, profesinio rengimo, e. mokymosi, mokyklų švietimo ir regioninės plėtros srityse. Zinev meno technologijų komanda turi ilgametę patirtį įgyvendinant sėkmingus ES projektus pagal Socrates, eLearning, Mokymosi visą gyvenimą programas. Zinev meno technologijos taip pat teikia mokyklų administracijoms, MVĮ, nevyriausybinėms organizacijoms ir vietos valdžios institucijoms ES projektų rengimo ir (arba) įgyvendinimo bei regioninės plėtros paslaugas ir mokymus.

 

zatbg.org

Kontaktinis asmuo: Zornitsa Staneva

zornitsastaneva@gmail.com

Asen Zlatarov profesinė gimnazija (Bulgarija)

Asen Zlatarov profesinė gimnazija „Prof. Dr. Asen Zlatarov” (PGAZ) yra didžiausia vidurinė mokykla Vidino apskrityje. Kasmet mokykloje paruošiama apie 400 mokinių ekonomikos, turizmo ir elektronikos srityse. Mokykloje dirba apie 40 mokytojų ir 10 administracijos darbuotojų. Mokiniai įgyja ne tik profesinį, bet ir vidurinį išsilavinimą. Gimnazija aktyviai dirba įgyvendindama įvairius projektus, kurių tikslas yra pagerinti mokymo kokybę ir rezultatus, aukštinti mokinių ir mokytojų profesinę kvalifikaciją, įgyti bendrųjų sugebėjimų, bei kurti modernią ir mokslui tinkamą aplinką.

 

pgaz.org

Kontaktinis asmuo: Nesenka Dimitrova

ndimitrova@pgaz.org

Valgos apskrities profesinio mokymo centras (Estija)

Valgos apskrities profesinio mokymo centras yra vienintelė profesinio mokymo ir rengimo mokykla apskrityje, kurios pagrindinė veikla – visų formų ir rūšių profesinio mokymo organizavimas; suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo organizavimas; apskrities mokinių ir suaugusiųjų profesinio konsultavimo organizavimas. Mokymo programų grupių sąrašas: prekyba ir komercija; namų ūkio paslaugos; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos;
transporto paslaugos ir logistika; motorinės transporto priemonės; medienos apdirbimas; statyba; vaikų priežiūra ir socialinis darbas. Mokykla bendradarbiauja su regiono įmonėmis ir universitetais, o tai padeda mokiniams gauti tiesioginės patirties ir sužinoti, ko iš jų reikalaus darbo rinka.

vkok.ee

Kontaktinis asmuo: Juri Gerzanitš

juri.gerzanits@vkok.ee

Skip to content