Koordineeriv asutus

Avalik-õiguslik asutus “eMundus” (Leedu)

eMundus loodi 2009. aastal, et rakendada mitteformaalset haridustegevust ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist ja kohandamist erinevates valdkondades, eriti haridusvaldkonnas.

eMunduse missioon on aktiivselt edendada teadmistepõhist ühiskonda, luues ja arendades samal ajal teenuseid, mis on peamiselt seotud IKT, innovatsiooni, aga ka kultuuriliste aspektide, tervislike eluviiside, keskkonnasäästlike tegevuste ja nende praktilise kohandamisega hariduses ja kogukonna tegevuses, püüdes tagada koostöö kvaliteeti ja ühtsust erinevate põlvkondade ja erinevate sotsiaalsete rühmade vahel.

eMunduse spetsialistid tegelevad infosüsteemide loomisega, mida kasutatakse või kohandatakse hariduskeskkondadele, loodud süsteeme kasutatakse ülikoolides, lasteaedades, kutsekoolides, gümnaasiumides ja rahvusvahelistes haridusasutustes, loodud portaale kasutatakse riiklikul ja Euroopa tasandil.

emundus.eu

Contact person: Vida Drąsutė
info@emundus.lt

Teave projekti partnerasutuste kohta

Kedainiai Kutsehariduskeskus (Leedu)

Kedainiai kutsehariduskeskus (edaspidi “Kedainiai VETC”) on kedainiai rajooni omavalitsuses tegutsev riiklik kutseharidus- ja -koolitusasutus. Keskuse missiooniks on pakkuda esma- ja täiendkutseõpet ja -koolitust, kutseharidust ja -koolitust keskharidusprogrammi, põhiharidusteenuste ning mitteformaalse kutseõppe ja -õppe programmide raames.

prc.kedainiai.lm.lt

Contact person: Aurima Bajorūnienė
a.bajoruniene@prc.kedainiai.lm.lt

S.A.F.E. Projects (Holland)

Organisatsiooni S.A.F.E. (Sustainable Attitude For Environment) projektid on sotsiaalne ettevõte, mis keskendub täiskasvanute, noorte, kogukonna koolitustele.

Väikeettevõtete tegevus, mis põhineb Euroopa haridussüsteemides toimuval nõustamisel, teadusuuringutel ja ekspertide tegevusel. Me teeme koostööd sisserännanud naistega, naistega, kes vajavad julgustust, noortega, jätkusuutlikkusega laiemas mõttes, kodanikuühiskonna kaasamise teemadega.

S.A.F.E. projektid on seotud kohaliku, riikliku ja rahvusvahelise kontekstiga ning on pühendunud arengu ja muutuste stimuleerimisele hariduses, kultuuris, majanduses ja ökoloogias, luues ja kasutades uuenduslikke vahendeid ja meetodeid, mis põhinevad jätkusuutlikkusel.

projectsforyou.eu

Contact person: Živilė Navikienė

safeprojectsforyou@gmail.com 

Zinev Art Technologies (Bulgaria)

Zinev Art Technologies Ltd. on ettevõte, mis arendab, viib ellu ja juhib Euroopa projekte ning pakub konsultatsioone kultuuri, kunsti, Interneti-põhiste tegevuste ja hariduse, kutsehariduse ja -koolituse, e-õppe ja koolihariduse arendamise ning regionaalarengu valdkonnas.

ZATi meeskonnal on pikaajaline kogemus edukate ELi projektide elluviimisel Socratese, e-õppe ja elukestva õppe programmide raames. ZAT pakub ka koolijuhtidele, VKEdele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele ELi projektide väljatöötamise/rakendamise ning regionaalarengu teenuseid ja koolitusi.
.

zatbg.org

Contact person: Zornitsa Staneva

zornitsastaneva@gmail.com 

Profesionalna gimnazia Asen Zlatarov (Bulgaria)

Profesionalna gimnazia (kutsekool) “Prof. Dr Asen Zlatarov” (PGAZ) on Vidini ringkonna suurim keskkool. Aastas koolitab kool keskmiselt umbes 400 õpilast majanduse, turismi ja elektroonika valdkonnas.

Seal on umbes 40 õpetajat ja 10 haldustöötajat. Lisaks õpilaste kutsealasele ettevalmistusele omandavad nad ka keskhariduse. Keskkool töötab aktiivselt erinevate projektide raames, mille eesmärk on parandada õpetamise kvaliteeti ja tulemusi, tõsta õpilaste ja õpetajate kutseoskusi, omandada võtmepädevusi, luua kaasaegne ja adekvaatne õpikeskkond.

pgaz.org

Contact person: Nesenka Dimitrova

ndimitrova@pgaz.org

Valgamaa Kutsehariduskeskus (Eesti)

Valgamaa Kutsehariduskeskus on maakonna ainus kutsekool, mille põhitegevuseks on kutseõppe korraldamine kõigis õppevormides ja -liikides; täiskasvanute täiendkoolituse ja ümberõppe korraldamine; maakonna õpilaste ja täiskasvanute professionaalse nõustamise korraldamine. Õppekavarühmade nimekiri: kaubandus ja müük; majapidamisteenused; majutus ja toitlustus; transporditeenused ja logistika; Mootorsõidukid; puidu töötlemine; Ehitamine; Lastehoid ja sotsiaaltöö. Kool teeb koostööd piirkonna ettevõtete ja ülikoolidega, mis aitab õpilastel saada vahetu kogemuse sellest, mida tööturg neilt nõuab.

vkok.ee

Contact person: Juri Gerzanitš

juri.gerzanits@vkok.ee

Skip to content