Kavas on 4 riikidevahelist partnerite kohtumist, mis toimuvad Leedus, Eestis ja Bulgaarias ning mis on jaotatud 24 kuu peale.

1. riikidevaheline projektikoosolek

Avakohtumine toimus Leedus Kėdainiais 28. veebruar – 1. märts 2022.

TREE projekti avakoosoleku korraldas Kedainiai Kutsehariduskeskus Leedus Kėdainiais 28. veebruaril ja 1. märtsil 2022.

Kohtumisel arutasid partnerid esimese projekti tulemuse, TREE metoodilise materjali väljatöötamist. Tegelikult jagas iga partner teistega ülevaadet meetmete rakendamise seisust, tuues välja tulemused, väljakutsed ja selle, kuidas nad neist üle said.

Partnerid leppisid kokku töö jaotuses, mille kohaselt vastutavad iga metoodilise materjali peatüki väljatöötamise eest kaks partnerit.

Lisaks tutvustati kohtumisel partneritele Impact+ vahendit, mida kasutatakse selleks, et määrata kindlaks projekti eeldatav mõju peamistele sihtrühmadele ja sidusrühmadele. Partnerid arutasid ka valdkonnaüleseid tegevusi, nagu riskijuhtimine, levitamine, kvaliteet ja hindamine ning kasutamine.

Partneritel oli võimalus külastada kooli ja Kėdainiai linna giidiga ekskursiooni ajal, nautides koos veedetud aega.

2. riikidevaheline projektikoosolek

2. kohtumine toimus Bulgaarias Burgases mais-juunis 2022.

Meie projekti TREE teise rahvusvahelise kohtumise korraldas Zinev Art Technologies 31. mail ja 1. juunil 2022 Bulgaarias Burgases.

Kohtumine oli projektipartneritele võimalus arutada projekti esimese tulemuse ehk metoodilise materjali lõplikku vormistamist. Partnerid leppisid kokku, et viivad läbi seni välja töötatud peatükkide vastastikuse hindamise ja parandavad neid vastavalt saadud tagasisidele enne nende tõlkimist oma riigikeelde.

Lisaks jagavad partnerid ideid projekti teise tulemuse, TREE koolituskursuse arendamise kohta. Nad arutavad käsitletavaid teemasid, kaasatavaid praktilisi tegevusi ja hindamisvahendeid.

Kohtumine oli tõeliselt viljakas, kuna see oli võimalus võtta vastu mõni oluline otsus ja veeta aega koos projekti kallal töötades.

3. riikidevaheline projektikoosolek

Kolmas kohtumine toimus veebis.

4. riikidevaheline projektikoosolek

Neljas kohtumine toimub 2023. aasta oktoobris Leedus Kaunases.

Skip to content