Kavas on 4 riikidevahelist partnerite kohtumist, mis toimuvad Leedus, Eestis ja Bulgaarias ning mis on jaotatud 24 kuu peale.

1. riikidevaheline projektikoosolek

Avakohtumine toimus Leedus Kėdainiais 28. veebruar – 1. märts 2022.

TREE projekti avakoosoleku korraldas Kedainiai Kutsehariduskeskus Leedus Kėdainiais 28. veebruaril ja 1. märtsil 2022.

Kohtumisel arutasid partnerid esimese projekti tulemuse, TREE metoodilise materjali väljatöötamist. Tegelikult jagas iga partner teistega ülevaadet meetmete rakendamise seisust, tuues välja tulemused, väljakutsed ja selle, kuidas nad neist üle said.

Partnerid leppisid kokku töö jaotuses, mille kohaselt vastutavad iga metoodilise materjali peatüki väljatöötamise eest kaks partnerit.

Lisaks tutvustati kohtumisel partneritele Impact+ vahendit, mida kasutatakse selleks, et määrata kindlaks projekti eeldatav mõju peamistele sihtrühmadele ja sidusrühmadele. Partnerid arutasid ka valdkonnaüleseid tegevusi, nagu riskijuhtimine, levitamine, kvaliteet ja hindamine ning kasutamine.

Partneritel oli võimalus külastada kooli ja Kėdainiai linna giidiga ekskursiooni ajal, nautides koos veedetud aega.

2. kohtumine toimus Bulgaarias Burgases mais-juunis 2022.

 

Meie projekti TREE teise rahvusvahelise kohtumise korraldas Zinev Art Technologies 31. mail ja 1. juunil 2022 Bulgaarias Burgases.

Kohtumine oli projektipartneritele võimalus arutada projekti esimese tulemuse ehk metoodilise materjali lõplikku vormistamist. Partnerid leppisid kokku, et viivad läbi seni välja töötatud peatükkide vastastikuse hindamise ja parandavad neid vastavalt saadud tagasisidele enne nende tõlkimist oma riigikeelde.

Lisaks jagavad partnerid ideid projekti teise tulemuse, TREE koolituskursuse arendamise kohta. Nad arutavad käsitletavaid teemasid, kaasatavaid praktilisi tegevusi ja hindamisvahendeid.

Kohtumine oli tõeliselt viljakas, kuna see oli võimalus võtta vastu mõni oluline otsus ja veeta aega koos projekti kallal töötades.

3. kohtumine toimus oktoobris 2023 Leedus Kaunases.

 

TREE projekti 3. transnaatsionaalne kohtumine toimus 16.-17. oktoobril 2023 Leedus, mida korraldas VšĮ “eMundus”.

Bulgaaria mitteformaalse haridusasutuse “Zinev Art Technologies” esindaja Zornitsa Staneva andis ülevaate TREE meetodimaterjali lõplikest peatükkidest, rõhutades, et sisu oli välja töötatud, testitud ja lõpule viidud.

Živilė Navikienė S.A.F.E. projektidest (Holland) kirjeldas koolitusprogrammi, märkides selle väljatöötamist, testimist ja lõplikust versioonist.

Juri Gerzanitš Valga Maakonna Kutseõppekeskusest (Eesti) esitles tulemusi õpetajate ja õpilastega läbiviidud koolitustest Eestis, kaasates 10 õpetajat ja 187 õpilast.

Edita Rudminaitė VšĮ “eMundus”-st demonstreeris avatud õpiressursside platvormi komponente, sealhulgas lühikesi õppetunde, praktilisi tegevusi ja hindamisvahendeid. Märkused parandustest tehti pärast õpilaste testimist, hõlmates keele lihtsustamist, grammatika parandamist ja kujunduse täiustamist. Väline test, mille viis läbi IT-õpetaja, tõi positiivset tagasisidet materjalide täpsuse, asjakohasuse, korralduse ja ligipääsetavuse kohta. Siiski tehti ettepanekuid täienduste osas, nagu näiteks tagasiside andmine valedele vastustele, teksti tiheduse vähendamine slaididel ja slaidide sisu täiustamine.

Lisaks arutati TREE andmebaasi, levitamise pingutusi ja eksponeerimise ning jätkusuutlikkuse plaane. Partnerid esitlesid levitamise staatuseid, kus iga partner pidi valima oma parima levitamise sündmuse. Kohtumine tõstis esile projekti märkimisväärset edasiminekut, hõlmates lõplikke materjale, positiivset tagasisidet välise testimise kohta ja jätkuvaid levitamisstrateegiaid, samal ajal kui käsitleti ka valdkondi, kus saaks õppimiskogemust VET-õpilastele ja -õpetajatele parendada.

Skip to content