Er zijn 4 bijeenkomsten van transnationale partners gepland die over een periode van 24 maanden zullen worden gehouden in Litouwen, Estland en Bulgarije.

De kick-off meeting vond plaats in Kėdainiai, Litouwen op 28 februari – 1 maart 2022.

De startbijeenkomst van het TREE-project werd georganiseerd door Kedainiai Vocational Educational Training Centre in Kėdainiai, Litouwen, op 28 februari en 1 maart 2022.

Tijdens de bijeenkomst bespraken de partners de ontwikkeling van het resultaat van het eerste project, het TREE Methodologisch Materiaal. In feite deelde elke partner met de anderen een overzicht van de status van de uitvoering van de activiteiten, met de nadruk op de resultaten, de uitdagingen en hoe ze deze hebben overwonnen.

De partners zijn het eens geworden over een verdeling van het werk, volgens welke twee partners verantwoordelijk zullen zijn voor de ontwikkeling van het hoofdstuk van elk methodologisch materiaal.

Bovendien was de bijeenkomst de gelegenheid om aan de partners de tool Impact+ voor te stellen, die wordt gebruikt om de verwachte impact van het project op de belangrijkste doelgroepen en belanghebbenden te bepalen. De partners bespraken ook transversale activiteiten zoals risicobeheer, verspreiding, kwaliteit en beoordeling en exploitatie.

Partners kregen de kans om de school en de stad Kėdainiai te bezoeken tijdens een rondleiding en genoten van de tijd die ze samen doorbrachten.

2e transnationale projectbijeenkomst

De 2e bijeenkomst vond plaats in Burgas, Bulgarije in mei-juni 2022.

De tweede transnationale bijeenkomst van ons project TREE werd georganiseerd door Zinev Art Technologies op 31 mei en 1 juni 2022 in Burgas, Bulgarije.

De bijeenkomst was de gelegenheid voor projectpartners om te discussiëren over de afronding van het eerste projectresultaat, het Methodologisch Materiaal. De partners kwamen overeen om een collegiale toetsing van de tot dusver ontwikkelde hoofdstukken uit te voeren en ze te verbeteren op basis van de ontvangen feedback alvorens ze in hun nationale taal te vertalen.

Bovendien wisselen partners van gedachten over de ontwikkeling van het tweede resultaat van het project, de TREE Training Course. Ze bespreken de onderwerpen die aan de orde komen, de praktische activiteiten die worden aangeboden en de beoordelingsinstrumenten.

De bijeenkomst was erg vruchtbaar omdat het de gelegenheid was om een belangrijke beslissing te nemen en wat tijd samen door te brengen om aan het project te werken.

3rd Transnational project meeting

The 3rd meeting was held in Valga, Estonia in December, 2022.

4th Transnational project meeting

The 4th meeting will be held in Kaunas, Lithuania in September, 2023.

Ga naar de inhoud