Het methodologisch materiaal is het eerste resultaat van het project “Micro- en projectgebaseerd leerprogramma voor het onderwijzen van circulaire economie en ecologisch bewustzijn in beroepsonderwijs en -opleiding (TREE-project).

Het is bedoeld om de lezer een alomvattend overzicht te geven van de circulaire economie (CE) en duurzaamheidsacties die zowel op Europees als op nationaal niveau worden uitgevoerd, van de groene vaardigheden en hun impact op de economie en van het onderwijs voor duurzame ontwikkeling (EDO) en zijn promotie.

Hoofdstuk 2: WAT IS ONDERWIJS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (EDO) heeft tot doel het concept EDO te definiëren, te laten zien hoe het in de loop der jaren is geëvolueerd en hoe het kan en moet worden gepromoot in centra voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Hoofdstuk 3: DUURZAAMHEID: UITDAGINGEN EN KANSEN IN DE EU VOLGENS HET TREE TRANSNATIONAAL RAPPORT bevat de belangrijkste bevindingen van het transnationale onderzoek uitgevoerd door partners. Het is met name gericht op het tonen van de stand van zaken in partnerlanden op het gebied van CE, ESD, groene vaardigheden en duurzaamheid. Bovendien vat het de resultaten samen van het veldonderzoek waarbij docenten in het beroepsonderwijs en -opleiding, leden van “groene” bedrijven en vertegenwoordigers van ngo’s die actief zijn op het gebied van onderwijs en milieubescherming, betrokken waren.

Hoofdstuk 4: DEFINITIE VAN “GROENE” VAARDIGHEDEN IN HET TREE-PROJECT en hoofdstuk 5: DE EFFECTEN VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE (CE): NIEUWE WERKKANSEN VOOR “GROENE” GESCHOOLDE WERKNEMERS betreft respectievelijk de groene vaardigheden en de effecten van de groene transitie op de arbeidsmarkt . Meer specifiek definieert hoofdstuk 4 wat “groene vaardigheden” zijn volgens de partners van het HEE-project, waarom ze belangrijk zijn en hoe ze kunnen worden gepromoot op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding. Het hoofdstuk bevat ook enkele nationale en internationale good practices verzameld door de projectpartners. Aanvullende goede praktijken zijn te vinden als bijlagen bij het methodologisch materiaal.

Hoofdstuk 5 behandelt de effecten van de verschuiving naar een groenere en circulaire economie op de arbeidsmarkt, waarbij de nadruk ligt op de volgende economische sectoren: agrifood, hout enplastic. Deze sectoren zijn geselecteerd vanwege hun grote relevantie voor het versnellen van de groene transitie.

Hoofdstuk 6: PROJECTGEBASEERDE LEERMETHODOLOGIE VOOR HET ONDERWIJS ONDERWIJS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING en hoofdstuk

7: MICRO-LEERMETHODIEK VOOR HET ONDERWIJS ONDERWIJS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING zijn gerelateerd aan de onderwijsmethoden die binnen het TREE-opleidingsprogramma zullen worden toegepast, het tweede resultaat van de TREE-project. De projectgebaseerde leermethodiek en de micro-leermethodiek worden beide in detail beschreven en er worden voorbeelden van hun toepasbaarheid getoond.

Ga naar de inhoud