Methodological material (e-book) >>

The aim of this result is to effectively define the contents and the structure of the course regarding circular economy and sustainability, through research and literature reviews carried out by each partner.

Each partner will involve at least 5 sustainable enterprises sending them questionnaires, in order to find out which green skills and competences are relevant for them and should be taught in a VET course.

In this way the methodological materials will take into consideration the needs and priorities of each partner country in terms of CE and sustainability, the skills and knowledge sought by businesses, the good practices already used in teaching these topics to students, and the needs of VET schools.

Training programma

Het doel van dit resultaat is het ontwikkelen van een training over CE en duurzaamheid voor VET-studenten, waarbij tools, lesmateriaal, cursusmodules en praktische activiteiten worden gedefinieerd die in de klas of in het dagelijkse leven van studenten moeten worden uitgevoerd.

Partners zullen een trainingsprogramma maken dat is verdeeld in twee “macrosecties”. De eerste geeft een algemeen overzicht van onderwerpen die verband houden met duurzaamheid en de CE, terwijl het tweede deel meer gedetailleerde informatie zal bevatten over hoe duurzaamheid en de groene transitie de sectoren kunststof, hout en agrifood beïnvloeden. Het eerste deel van het trainingsprogramma zal voornamelijk gericht zijn op het vergroten van het ecologisch bewustzijn van VET-studenten en het bevorderen van het aannemen van “groene gewoonten”. Anderzijds zal het tweede deel van het programma erop gericht zijn hen concrete kennis en ‘groene vaardigheden’ bij te brengen voor de arbeidsmarkt.

De opleiding zal leerkrachten van VET-scholen voorzien van lesmateriaal en -methodes die klaar zijn om in hun lessen te gebruiken en deel uit te maken van hun reguliere schoolactiviteiten.

Omdat de cursus online wordt gegeven, kan deze gemakkelijk worden geïntegreerd in het trainingsprogramma van scholen, ook tijdens periodes van afstandsonderwijs die zeer frequent zijn geworden als gevolg van de Covid-19-pandemie. De cursus is gebaseerd op de “micro-learning”-methodiek en zal bestaan uit korte lessen/stukjes informatie (15-20 min), die door docenten kunnen worden gegeven en op elk moment door studenten kunnen worden verwerkt.

Het online platform van de cursus Circulaire economie en duurzaamheid>>

Zodra de training is afgerond, wordt deze gedigitaliseerd en overgebracht naar het online platform. Het platform zal ook vrij toegankelijk zijn voor VET-scholen die niet rechtstreeks aan het project hebben deelgenomen, maar de methodologie en inhoud ervan willen overnemen.

Het platform zal korte lezingen over EC en duurzaamheid bevatten, zowel in tekst- als videovorm, en de beschrijving van de praktische activiteiten en nuttige tips en suggesties voor het projectwerk. Een deel van het platform zal ook gewijd zijn aan het creëren van een netwerk van relaties tussen duurzame bedrijven en experts in de EC- en duurzaamheidssector, mbo-scholen en studenten.

The results developed in our project are considered as  tangible deliverables and elaborated materials related to the project.

The result contains the element of innovation, contribute to the general objective of the project, show potential impact within the organizations (mainly VET, green companies, NGOs who cooperate with educational institutions) and as much as possible within other sectors (Secondary education, Adults education, Higher education) and different levels (local, national, international) in order to exploit and to disseminate it to a wider public.

The results are substantial in quality and quantity for given grant support by European Commission. All reults developed within the project have free access for the public and also have an educational purpose.

Ga naar de inhoud