Verspreiding is een gepland proces gericht op het verstrekken van informatie over de kwaliteit, relevantie en effectiviteit van het TREE-project.

Daarom zullen projectpartners een verspreidings- en exploitatiestrategie ontwikkelen met de volgende speerpunten: verspreidingscampagnes, verspreiding via netwerken waarbij de partners betrokken zijn, publicaties en presentaties op conferenties, enz.

Ga naar de inhoud