Micro- en projectgebaseerd leren voor het onderwijzen van circulaire economie en ecologisch bewustzijn in VET-scholen (TREE)

Het doel van het project is om de inzetbaarheid van mbo-studenten in het veranderingsproces naar een meer duurzame en circulaire economie te vergroten en hen bewust te maken van het milieuprobleem, door hen vaardigheden en kennis bij te brengen met betrekking tot die thema’s.

Doelgroepen: mbo-studenten en docenten

Belanghebbenden: mbo-instellingen, mbo-docenten, ngo’s in de milieu- en onderwijssector, groene en circulaire bedrijven.

Ga naar de inhoud