Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологично съзнание в училищата за професионално обучение (TREE)

Целта на проекта е да повиши пригодността за заетост на учениците от професионалните гимназии в процеса на промяна към по-устойчива и кръгова икономика и да ги накара да осъзнаят проблема с околната среда, като им предоставя умения и знания, свързани с тези теми.

Целеви групи: ученици и учители от професионални гимназии

Заинтересовани страни: училища за ПО, учители по ПО, НПО в сектора на околната среда и образованието, зелени и кръгови компании.

Skip to content