ЦЕЛ

Да повиши  възможностите за наемане на учениците от ПО в процеса на промяна към по-устойчива и кръгова икономика и да ги накара да осъзнаят проблема с околната среда, като им предостави умения и знания, свързани с тези теми.

ЦЕЛИ

 • Интегриране на преподаването на КИ и устойчивост в учебните програми и преподаваните предмети на училищата за ПО;
 • Създаване на по-тясна връзка между институциите за ПО и предприятията, които възприемат устойчиви практики;
 • Повишаване на привлекателността на училищата за ПО чрез увеличаване на  възможностите за наемане на учениците от ПО;
 • Насърчаване на възприемането на екологични практики в ежедневния живот на учениците;
 • Подкрепа и насърчаване на  прехода от линейна икономика към кръгова икономика.

РЕЗУЛТАТИ

 • Методически материали (е-книга)
 • Създаване на курс за обучение
 • Онлайн платформа на курса по КИ и устойчивост

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 • Повишени знания и осведоменост относно екологията и кръговата икономика на учениците и учителите в ПО
 • Създаване на по-тясна връзка между професионалните училища и бизнеса
 • Разширяване на учебните програми на професионалните училища към екологични въпроси
 • Повишено усвояване на екологични навици във всички включени целеви групи

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОЕКТА

Програма Еразъм+: Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение

Период на проекта: 01/12/2021 – 30/11/2023

Референтен номер на проекта: 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724

Skip to content