DOEL

De inzetbaarheid van mbo-studenten vergroten in het veranderingsproces naar een meer duurzame en circulaire economie en hen bewust maken van het milieuprobleem, door hen vaardigheden en kennis aan te reiken die verband houden met die thema’s.

DOEL

 • Integreer het onderwijzen van CE en duurzaamheid in de curricula en vakken van VET-scholen;
 • Een nauwere band creëren tussen mbo-instellingen en bedrijven die duurzame praktijken toepassen;
 • De aantrekkelijkheid van mbo-scholen vergroten door de inzetbaarheid van mbo-leerlingen te vergroten;
 • Bevordering van de toepassing van milieuvriendelijke praktijken in het dagelijks leven van studenten;
 • Ondersteun en stimuleer de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie.

 

RESULTATEN

 • Methodologisch materiaal (e-book);
 • Cursus creatie;
 • Het online platform van CE en duurzaamheid cursus.

INVLOED

 • Vergroten van kennis en bewustzijn over ecologie en circulaire economie van mbo-leerlingen en mbo-docenten;
 • Totstandbrenging van een nauwere band tussen mbo-instelling en bedrijven;
 • Versterking van de curricula van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding met betrekking tot ecologische kwesties;
 • Meer acceptatie van milieuvriendelijke gewoonten bij alle betrokken doelgroepen.

PROJECT DETAILS

Erasmus+-programma: samenwerking partnerschappen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding

Projectperiode: 01/12/2021 – 30/11/2023

Projectreferentienummer: 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724

 

Ga naar de inhoud