Opleiding voor trainer

Het kortdurende gezamenlijke trainingsevenement voor personeel vond plaats van 10 tot 14 oktober 2022 in Nederland.

De trainingsweek had vooral invloed op de deelnemers van de partnerorganisatie en op de kwaliteit van de projectoutput: meer kennis en competenties van de partners op de thematische gebieden van het project. Het zal ook een sterkere samenwerking mogelijk maken tussen leraren, experts op het gebied van onderwijs en duurzaamheid

ontwikkeling, waardoor ze de kans krijgen om elkaars standpunten te begrijpen.

Het opleidingsevenement ondersteunde ook alle partners om goede “trainers van trainers” te worden en de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om leraren op te leiden voor de volgende fase van het project, namelijk het testen van het TREE-trainingsprogramma in VET-scholen van partners en geassocieerde partners.

Leading organization: S.A.F.E. Projects

Website: projectsforyou.eu

Ga naar de inhoud