EESMÄRK

Suurendada kutseharidus- ja -koolitusasutuste õpilaste tööalast konkurentsivõimet kestlikumale ringmajandusele ülemineku protsessis ning teadvustada neile keskkonnaprobleeme, andes neile nende teemadega seotud oskused ja teadmised.

EESMÄRGID

 • ntegreerida CE ja jätkusuutlikkuse õpetamine kutsekoolide õppekavadesse ja õpetatavatesse ainetesse;
 • luua tihedamad sidemed kutseharidus- ja -õppeasutuste ning jätkusuutlikke tavasid kasutavate ettevõtete vahel;
 • suurendada kutseharidus- ja -koolitusasutuste atraktiivsust, suurendades kutseharidus- ja -koolitusasutuste õpilaste tööalast konkurentsivõimet;
 • edendada keskkonnasõbralike tavade kasutuselevõttu õpilaste igapäevaelus;
  Toetada ja julgustada üleminekut lineaarmajanduselt ringmajandusele.

TULEMUSED

 • Metoodiline materjal (e-raamat)
 • Koolituskursuse loomine
 • Ringmajanduse (CE) ja jätkusuutlikkuse kursuse veebiplatvorm

MÕJU

 • Kutseharidus- ja -koolitusasutuste ning kutsehariduse ja -õppe õpetajate suuremad teadmised ja teadlikkus ökoloogiast ja ringmajandusest
 • Tihedamate sidemete loomine kutseharidus- ja -õppeasutuste ning ettevõtete vahel
 • Kutsehariduse ja -koolituse asutuste õppekavade tugevdamine ökoloogiliste küsimuste käsitlemiseks
 • Keskkonnasõbralike harjumuste laialdasem omaksvõtmine kõigis kaasatud sihtrühmades

PROJEKTI ÜKSIKASJAD

Erasmus+ programm: Koostööpartnerlused kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas

Projekti periood: 01.12.2021 – 30.11.2023

Projekti viitenumber: 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724

Skip to content