Konverents “Ringmajanduse ja säästva arengu õpetamise tähtsus”

Konverents “Ringmajanduse ja säästva arengu õpetamise tähtsus”
16. oktoobril 2023 toimus rahvusvaheline konverents, mille eesmärk oli levitada “TREE” projekti tulemusi. Konverents toimus “BLC Multifunktsionaalses Ärikeskuses” ja sellel osales kutse- ja keskhariduse õpetajaid mitmest Leedu ja välismaa haridusasutusest.

Projekti koordinaatorid ja konverentsi korraldajad “eMundus” tutvustasid projekti eesmärki, eesmärke, projekti konteksti ja väljatöötatud tulemusi: seitsmepeatükkilist metoodilist raamatut, mis annab ülevaate ringmajanduse (RM) ja säästva arengu meetmetest, mida rakendatakse “TREE” partnerriikides, väljakutsed ja võimalused Euroopa Liidus, säästva arengu haridus (ESD) ja selle propageerimine, rohelised oskused, projektipõhised ja mikroõppe meetodid, mida saab rakendada noortele nende teemade õpetamiseks.

Osalejatele esitleti avatud haridusressursside platvormi. Platvorm pakub õppematerjale – lühikesi interaktiivseid tunde ringmajandusest ja säästvusest, plastikust, põllumajandustoidust, puidu sector, kirjeldusi praktilistest tegevustest ning kasulikke näpunäiteid ja soovitusi projektitööks, samuti teadmiste hindamise küsimustikke.

Projekti partnerid Bulgaariast, Eestist, Hollandist ja Leedust, kutseharidusorganisatsioonid ja koolid, arutasid projekti tulemusi ja rakendamise käigus tekkinud väljakutseid. Iga partner kutseõppeasutustest tutvustas keskkonnasõbralikke tegevusi, mis mõjutasid jätkusuutlike igapäevaharjumuste kujunemist, kaasasid õpilasi ja õpetajaid ning algatasid arutelusid.

Peaesineja – Ieva Budraitė, esindaja ja projektijuht Leedu Rohelise Poliitika Instituudist, arutas, kuidas ringmajandus toimib ja selle mõju meie igapäevaelule. I. Budraitė rõhutas ületarbimist olulise probleemina, mida sümboliseerib Maa Ületarbimise Päev. See on kuupäev, mil inimkonna nõudmised hakkavad ületama Maa võimet taastada (või luua) vajalikud igaaastased ressursid nende vajaduste jätkamiseks. Praeguse tarbimise määra juures vajaksime inimkonna vajaduste jätkusuutlikuks rahuldamiseks 175% Maa võimsusest. Ületarbimisele vastamiseks püüavad riigid kogu maailmas seda küsimust lahendada mitmesuguste liigse tarbimise ennetamise programmide, ringlussevõtu tehnoloogiate ja meetodite abil, nagu plastpudelite kogumine ja ringlussevõtt, mis on Leedus kõige tõhusam võrreldes teiste Euroopa riikidega. Ringmajanduse ennetusmeetmed hõlmavad tarbija- ja digielektroonikatoodete kavandamist nende keskkonnamõju vähendamiseks, iga toote jätkusuutlikkuse digitaalsete passide tutvustamist, kohustades tootjaid andma tarbijatele õiguse oma elektroonikat parandada ning spetsialiseerumise arendamist, mis suudab välja töötada ja hallata tehnoloogilisi ja protsessi uuendusi, mis “sulgevad ringi” ressursikasutuses.

Aivaras Pranarauskas – Leedu Avaliku Tööhõiveameti esindaja tutvustas asjakohast rahvusvahelist projekti “Intercept”, mille eesmärk on vähendada Euroopa 25–30-aastaste noorte töötust, koolitades neid ja tööle rakendades ettevõtetes, kus on jätkusuutlikud tavad, samal ajal püüdes arvestada noorte potentsiaaliga ja õpetada neile säästva eluviisi igapäevaelus. Projekti kaasatakse üheksa organisatsiooni kuuest riigist. “Intercept” projekti kogemuste kohaselt on neli parimat pehmet oskust rohelistes töökohtades: probleemide lahendamine, motivatsioon, oskused tehnoloogia ja suhtluse haldamiseks ning hooldamiseks.

Program >>

Project results disemination event in Kaunas, Lithuania

On the afternoon of 28 November, we had a great event at Kaunas Simonas Daukantas progymnasium, presenting the results of the TREE project – open access educational resources that can be used by teachers to teach children sustainable development and the circular economy.

Guest speaker Ieva Budraitė, Director of the Green Policy Institute for International and Project Activities, presented practical examples of how the circular economy is transforming our daily lives. One of the examples – tyres collected during the clean-up of the polluted Amalė stream were recycled into pellets, which were used to cover a children’s playground in Dainava Park.

We are very pleased with the great interest and activity of the teachers, and we noticed that teachers were willing to take the initiative to bring their own cup, thus reducing the use of disposable items.

Program >>

Project results disemination event in Ida-Virumaa, Estonia

On October 31st, Ida-Virumaa Vocational Education Centre hosted the closing seminar of the TREE project. During the seminar, the project results were presented to the students who participated in the project, and a related quiz was organized. Later, at the La Formi training restaurant, an awareness event was held where guests were introduced to the TREE project.

The event included discussions on the collaboration within the project and the opportunities to use the project’s results and materials in educational activities. We would like to express our sincere gratitude to our cooperation partner, Ida-Virumaa Vocational Education Centre, for their contribution to the preparation and successful execution of this excellent and effective event.

Project results disemination event in Arbanasi, Bulgaria.

The Bulgarian team TREE multiplier event was held on Nov 24th in Arbanasi, Bulgaria. The event was organized to share the results with teachers, headmasters and educators from Plovdiv, Sofia, Pavlikeni, Veliko Tarnovo, Polikraishte and Gorna Oryahovitsa. We not only presented the results, but also provided practical instruments for using micro-learning online and conducted a workshop on sustainability, led by our friends and partners from ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” Видин. TREE offers an abundance of educational resources, which educators can immediately apply in their lessons, focused on sustainable development education and circular economy. 

Skip to content