Обучение за учители в Литва (Публична институция „eMundus“ и Център за професионално образование в Кедайни)

В онлайн обучението участваха преподаватели, които се интересуват от кръговата икономика и интегрирането на устойчивостта и устойчивото развитие в преподаването, особено в професионалното обучение. Тридневното обучение на тема „Концепцията за кръгова икономика, интегриране на екологичното съзнание и устойчивостта в учебната програма“, 16-18 януари, беше посетено от над 180 участници.
Обучението, включващо не само теоретична част и споделяне на опита на лекторите, но и практически дейности и анализ на материала. Бихме искали да благодарим на всички участници, които отделиха време, за да тестват предложените интерактивни уроци и да дадат обратна връзка. Това помогна на екипа на проекта TREE да подобри обучителните материали.

Презентации

Обучение за учители в Нидерландия (S.A.F.E. projects)

Презентации
Skip to content